Projecten

Uitbreiding van onze trajecten op de Amblève en haar zijrivieren (Eau Rouge, Warche), alsook van het uitzetten van pootvis op verschillende beekjes en het aanleggen van rotsen voor paaigronden (ontwikkeling van de Magiru beek) naar het voorbeeld van de vispassage van de ru du Laid Trou, voltooid in 2017.

Beheer van de visvijver en herstel van de site met de steun van de stad Stavelot: lozingen, organisatie van wedstrijden en familiedagen. De site wordt in 2024 schoongemaakt en het vissen is daarom tijdelijk gesloten.

gedeeltelijke lediging van de vijver 2019

Intensivering van inleidende cursussen voor jong en oud.

pond 2020 stage

Versterking van het partnerschap tussen de verschillende actoren van de rivier: riviercontract, DNF, federatie van visserij en visteelt van het deelstroomgebied van de Amblève FHPA, vereniging van de vissers herenigd van Basse-Bodeux-Coo-Trois-Ponts…

Elektrische visserij Amblève april 2021 met de Universiteit van Luik

Bewustmaking van moderne, sportieve, no-kill visserij met respect voor de natuur.

Actieve participatie in de viskooi bij de Coo-cascade (begin 2021): vrij verkeer van vis en nu kunnen paairijpe forellen, barbeels en kopvoorns weer stroomopwaarts zwemmen om zich voort te planten.

Organisatie en organisatie van wedstrijden op de rivier en de vijvers.

Actieve deelname aan de provinciale forelkwekerij “Amblève”: De productiecapaciteit van deze kwekerij, die in september 2019 in gebruik zal worden genomen, zal op termijn ongeveer 230.000 eitjes per jaar bedragen en zal het mogelijk maken om in de Amblève en haar bijrivieren forellenbestanden te herintroduceren die zich op natuurlijke wijze in hun omgeving kunnen voortplanten. Dit is een langetermijnproject, waarvan de effecten al binnen 3 à 4 jaar merkbaar moeten zijn.

Nieuw in 2023
Nederlands